Praktyki

Program praktyk – najważniejsze informacje:

  • Praktyki miesięczne i na dłuższy okres,
  • Praktyki wakacyjne zaplanowane na lipiec, sierpień i wrzesień,
  • Program skierowany jest do studentów, w szczególności uczelni technicznych, a także do uczniów techników i szkół zawodowych.

Korzyści dla praktykanta

  • Wsparcie opiekuna merytorycznego i całego zespołu, w którym odbywane są praktyki,
  • Szansa na uczestniczenie w pracach m.in. takich kluczowych zespołów jak: Badania i Rozwój, Prototypownia, Optymalizacja i Planowanie Produkcji, Dystrybucja, Dział Pakietów Przemysłowych,
  • Praktyczne szkolenie na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

Jak dostać się na praktyki?

  • Prześlij Twoją aplikację (CV i LM)  na adres praca@wamtechnik.pl, z dopiskiem “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Wamtechnik Sp. z o.o. moich danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. a także zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
  • Przeprowadzimy rozmowy z wybranymi kandydatami, a następnie podpiszemy umowę z uczelnią praktykanta.