Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Wamtechnik sp. z o.o. została sporządzona oraz opublikowana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej rok 2022