System planowania produkcji

Wdrożyliśmy zaawansowany system planowania, który swoim zakresem obejmuje planowanie stanów magazynowych, współpracę z biurem projektowym, obłożenie poszczególnych linii produkcyjnych oraz kwestie logistyczne i transportowe gotowych wyrobów. Dzięki niemu możemy prognozować produkcję nawet w odległym czasie. Pozwala to nam ustalić z Klientami dokładny harmonogram i zapewnić terminowość produkcji.

Zamówienie Klienta

Współpraca
międzydziałowa

Planowanie
produkcji

Testy
laboratoryjne

Kontrola
i jakość

Harmonogram realizacji projektu

 • Określamy termin realizacji zamówienia, zakres prac i ilość materiałów. Proces ten wymaga współpracy kilku działów, m.in.: Dystrybucji, Pakietów Przemysłowych, BiR, Dostaw i Logistyki, a wreszcie Planowania Produkcji.
 • Ustalamy wspólnie harmonogram, który obejmuje m.in. ilość niezbędnych komponentów i materiałów, termin realizacji poszczególnych etapów projektu oraz produktu finalnego, wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz alokację personelu do odpowiednich linii produkcyjnych.

Lean Manufacturing

 • System zarządzania produkcją Lean Manufacturing pozwala nam optymalizować ilość operacji, standaryzować i skracać procesy oraz podnosić jakość wyrobów.
 • Pracujemy w oparciu o techniki 5S:
  · Selekcję
  · Systematykę
  · Sprzątanie
  · Standaryzację
  · Samodyscyplinę
 • Kultura ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement) dotyczy produktu, operacji, usług a także wszystkich pracowników. Kluczowym elementem zapewnienia jakości jest międzyoperacyjna kontrola jakości, dotycząca każdego etapu produkcji. Dzięki niej eliminujemy ryzyko błędu już na pierwszych etapach produkcji, co optymalizuje czas produkcji oraz jakość produktu.

System liniowy i gniazdowy

 • W zależności od specyfiki danego projektu, organizacja produkcji oparta jest o system liniowy i gniazdowy.

  Określają one:
  · Rodzaj i zakres współpracy pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi,
  · Kolejność operacji technologicznych,
  · Czas trwania każdej operacji.

W ten sposób eliminujemy przypadkowe czynności, zapewniając ciągłość procesu produkcji oraz zwiększoną wydajność.

Stosujemy zintegrowany system informatyczny, który usprawnia proces produkcji. Umożliwia on bieżące monitorowanie ciągłości zamówień i procesów, stany magazynowe oraz zapewnia elastyczną reakcję na zmiany w projekcie.

W celu efektywnego gospodarowania zapasami, magazyn wyposażony został w system wysokiego składowania. Zapewnia to ekonomiczne wykorzystanie powierzchni, bezpieczeństwo przechowywanych towarów oraz sprawne wydawanie ich z magazynu.