Kompleksowe podejście

  • Stosujemy system zarządzania przez jakość, obejmujący kompleksowe podejście do jakości w organizacji i jej otoczeniu.
  • Stale wzmacniamy świadomość pro-jakościową wszystkich pracowników. Nasze produkty podlegają kontroli jakości na każdym etapie produkcji a jakość uważana jest za cel strategiczny. Ciągłe dążenie do doskonalenia produktów, usług i procesów to jeden z elementów strategii naszej firmy.

Posiadamy certyfikaty i licencje, które potwierdzają prawidłowo funkcjonujący System Zarządzania Jakością

Przestrzeganie standardów ISO 9001:2015
i AQAP 2110:2016 zapewnia sprawne działanie
Systemu Zarządzania Jakością i stanowi gwarancję, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności.

Przeprowadzanie testów

  • Mechaniczne (wibracje, wstrząsowe)
  • Termiczne (wysokotemperaturowe, gwałtowne zmiany temperatur, niskotemperaturowe)
  • Elektryczne (żywotność cykliczna, ładowanie, rozładowanie, rezystancja, pojemnościowe)
  • Zniszczeniowe (destrukcyjne / wytrzymałościowe (przeładowanie, zwarcie, przebicie, zgniatanie, upadek))
  • UN 38.8 (T.1 symulacja wysokościowa, T.2 testy termiczne, T.3 wibracje mechaniczne, T.4 wstrząsy mechaniczne, T.5 zewnętrzne zwarcie, T.7 test przeładowania)

Doskonalenie procesów i usług

  • Kładziemy nacisk na ciągłe doskonalenie procesów produkcji i usług, w tym także doskonalenie efektywności firmy. Każdy pracownik jest zaangażowany w doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz świadomości projakościowej. Zadowolenie Klienta, jak również najwyższa jakość naszych towarów i usług to nasze najważniejsze cele.
  • Nieustannie usprawniamy nasze procesy i podnosimy standardy jakościowe, dzięki czemu optymalizujemy czas oraz koszty wytworzenia produktów.

Kontrola wejściowa, procesowa oraz finalna wszystkich wyrobów, jak również samokontrola pracowników to niezbędne składowe ciągłości monitorowania jakości.