Wamtechnik na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

W styczniu 2023 r. nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. W jej ramach wspólnie realizujemy edukacyjny projekt dla podopiecznych Stowarzyszenia – “Poznaj świat baterii” oraz wspieramy finansowo cele statutowe organizacji.

Pierwsze warsztaty już za nami. Pod koniec marca odwiedziliśmy Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” pod Siedlcami gdzie mieliśmy możliwość spotkania się z niecodziennym dla nas audytorium jakim są dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Podczas spotkania mieliśmy możliwość przekazania informacji na temat bezpiecznego użytkowania baterii i właściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Porozmawialiśmy również o ich recyklingu i ciekawych zastosowaniach. To było inspirujące spotkanie dla obu stron i zapewne nie ostatnie.
 
Wspieranie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest jednym z działań wynikających ze strategii spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W bieżącym roku wdrażamy działania CSR w ramach 3 filarów odpowiedzialności:
Filar 1 odpowiedzialność w miejscu pracy
Filar 2 odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego
Filar 3 odpowiedzialność względem Społeczeństwa.
Działania na rzecz Stowarzyszenia wpisują się w filar 3, a współpraca z organizacją przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ:
1 Koniec z ubóstwem
4 Dobra jakość edukacji
8 Wzrost gospodarczy i godna praca
10 Mniej nierówności
16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

<< wróć do listy artykułów