Dofinansowaniaa

Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca” jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 7. 886.300,30 PLN
Dofinansowanie projektu z NCBR: 6. 706.431,30 PLN

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Członkowie Konsorcjum:

  • Śląskie Centrum Chorób Serca
  • WADIM PLAST Sp. z o.o.
  • WAMTECHNIK Sp. z o.o.
  • EMTEL Śliwa Sp. k.

 

Nr Umowy: POIR.04.01.02-00-0073/17-00

Okres realizacji: 01.09.2019 -31.08.2022