Realizacje

Wyzwanie

  • Projektowanie miniaturowych układów zasilania o maksymalnej możliwej niezawodności,
  • Zachowanie najwyższej jakości wymaganej w standardach produkcji medycznej,
  • Funkcjonalność wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Rozwiązanie

  • Proces projektowania był prowadzony zgodnie z wysokimi wymaganiami standardów medycznych,
  • Elektronika sterująca z interfejsem użytkownika zapewnia wszystkie dane wymagane i rejestrowane przez sprzęt medyczny oraz wymagane przez pacjenta dla bezpiecznego codziennego użytkowania,
  • Źródło zasilania było wielokrotnie testowane w celu potwierdzenia jego niezawodności i bezpieczeństwa dla pacjenta.

Wynik

  • Projekt systemu uzyskał certyfikację medyczną w odpowiedniej klasie, obowiązującą na cały świat,
  • Jakość produktu i całego procesu produkcji jest audytowana i raportowana przez jednostkę certyfikującą,
  • Stuprocentowa jakość produktu przy skali produkcji stu tysięcy sztuk rocznie.