Realizacje

Wyzwanie

  • Uwzględnienie warunków pracy urządzenia,
  • Pełna komunikacja stanu baterii, błędów oraz historia zdarzeń,
  • Możliwość zastosowania rozwiązania dla urządzeń z serii, różniących się rozmiarem lub poszczególnymi parametrami systemu,
  • Uwzględnienie jak najniższych kosztów przy produkcji masowej.

Rozwiązanie

  • W wyniku projektu oraz optymalizacji opracowano platformę stanowiącą bazę dla kilku systemów zasilania, w ramach projektu dla jednego klienta,
  • Zminimalizowano różnorodność komponentów, osiągnięto efekt skali dla komponentów współdzielonych między typami baterii,
  • Przeprowadzono optymalizację montażu, pozwalającą na automatyzację produkcji. System BMS wyposażono w funkcję samo-diagnostyki i pamięci błędów aby ułatwić obsługę serwisową urządzeń.

Wynik

  • System baterii o wspólnej platformie o energiach 144Wh do720Wh,
  • System montowany ze zunifikowanych komponentów, łatwych w montażu seryjnym, zaprojektowanych w celu szybkiej i stabilnej produkcji o wysokiej i powtarzalnej jakości i minimalnej cenie.