Staż

Program Stażu – najważniejsze informacje:

  • Okres stażu oraz jego termin dostosowany do potrzeb studenta,
  • Wspieramy wiedzą i materiałami podczas pisania przez studenta pracy dyplomowej,
  • Program skierowany jest do studentów uczelni wyższych, w szczególności technicznych.

Korzyści dla stażysty

  • Wsparcie opiekuna merytorycznego i całego zespołu, w którym odbywany jest staż,
  • Szansa na uczestniczenie w pracach m.in. takich kluczowych zespołów jak: Badania i Rozwój, Prototypownia, Optymalizacja i Planowanie Produkcji, Dystrybucja, Dział Pakietów Przemysłowych,
  • Praktyczne szkolenie na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

Jak dostać się na staż?

  • Prześlij Twoją aplikację (CV i LM)  na adres praca@wamtechnik.pl, z dopiskiem “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Wamtechnik Sp. z o.o. moich danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. a także zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
  • Przeprowadzimy rozmowy z wybranymi kandydatami, a następnie podpiszemy umowę z uczelnią stażysty.