Wspólne zaangażowanie i doświadczenie są podstawą
naszego sukcesu

Dział Projektów
Przemysłowych

Analizuje zamówienie pod kątem doboru odpowiedniego źródła zasilania spośród naszej oferty oraz ustala parametry wymagane przez dane urządzenie. 

Dział Dystrybucji

Doradza przy doborze właściwych źródeł zasilania. Pomaga ustalić wszelkie warunki transakcji i szczegóły dostawy oraz przygotowuje najkorzystniejszą dla Klienta ofertę.

Dział Badań
i Rozwoju

Analizuje parametry systemu zasilania i urządzenia docelowego oraz przygotowuje projekt pakietu. Opracowuje dedykowane rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach.

Laboratorium Systemów
Zasilania i Certyfikacji

Sprawdza wytrzymałość i bezpieczeństwo pakietów bateryjnych i akumulatorowych, przeprowadzając szczegółowe testy, zgodnie z właściwymi normami, często z użyciem aplikacji docelowej. Analizuje i ocenia użyte w pakiecie materiały, metody i technologie.

Prototypownia

Przygotowuje prototypowe pakiety bateryjne i akumulatorowe do testów i ewaluacji, mających na celu osiągnięcie optymalnych parametrów systemu oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Dział Zapewnienia Jakości

Zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą jakość na każdym etapie procesu produkcji (kontrola procesowa), przeprowadzając szczegółowe kontrole wejściowe zakupionych komponentów oraz wyjściowe gotowego towaru.

Zaopatrzenie

Selekcjonuje dostawców na bazie wskaźników jakościowych. Planuje i przeprowadza zakupy zgodnie z planem produkcyjnym i prognozami zakupów. Monitoruje stany magazynowe i zapewnia właściwy poziom zapasów poszczególnych komponentów.

Produkcja

Zajmuje się produkcją pakietów bateryjnych, zgodnie z dokumentacją projektową przygotowaną przez Dział Badań i Rozwoju. Proces produkcyjny oparty jest o system zarządzania Lean Manufacturing, w oparciu o techniki 5S oraz kulturę ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement).

Optymalizacja
i Planowanie

Optymalizuje wydajność produkcji. W procesie planowania uwzględnia indywidualne wymogi czasowe projektu. Pracuje w oparciu o system Lean Manufacturing.

Gospodarka Magazynowa

Ściśle współpracując z Działem Zaopatrzenia, raportuje stany magazynowe i zapewnia sprawne przekazywanie komponentów do produkcji. Dba także o właściwe warunki składowania.