Społeczna odpowiedzialność biznesu

  • Wybieramy i inwestujemy w takie rozwiązania, które są bezpieczne dla środowiska, zwiększają jego ochronę i minimalizują emisję zanieczyszczeń w procesach produkcyjnych i inwestycyjnych.
  • Stale monitorujemy procesy technologiczne pod kątem ich wpływu na środowisko.
  • Działamy zgodnie z zasadami prawa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony środowiska.

Świadomość ekologiczna

  • Przestrzegamy wdrożonych wewnętrznych procedur związanych z dbałością o ochronę środowiska w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Promujemy podnoszenie świadomości ekologicznej zarówno wśród Klientów, pracowników jak i społeczności lokalnej.

Rozsądne gospodarowanie

  • Prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę surowcami, energią oraz odpadami.
  • Ograniczamy powstawanie odpadów, prowadzimy ich selekcję, segregację oraz zapewniamy recykling i unieszkodliwianie przez wyspecjalizowane jednostki.

W 2019 zebraliśmy:

0 kg

makulatury

0 kg

baterii i akumulatorów

Zachęcamy do ekologicznego trybu życia!

Ochrona środowiska naturalnego nie wymaga wielkich działań.
Wystarczą małe, ale regularne czynności, które w skali glo
balnej nabierają ogromnego znaczenia.
Jeśli chcesz
być pro-
eko, spróbuj! To naprawdę proste: 

Segregacja
odpadów

Recykling baterii
i akumulatorów

Recykling
elektroniki

Recykling
opakowań