Informacje – RODO

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wamtechnik Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Wilanowskiej 7 lok. 3, 02-765 Warszawa, zwany dalej Wamtechnik. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich integralność i poufność.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji zamówień i procesów, w tym usług realizowanych przez Wamtechnik na Pana/Pani rzecz.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się dla wypełnienia zobowiązań umownych.

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Wamtechnik, w tym w szczególności:

  • realizacji umów zawartych z klientami
  • realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta
  • realizacji zleceń i zamówień obsługiwanych bez umowy
  • realizacji działań związanych z informacją i kontraktami o charakterze biznesowym.

Wycofanie zgody

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofanie w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: odo@wamtechnik.pl