Aktualności

2010/11/17 ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM IMPULS 5

 

 

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr rpma.02.03.00-14-099/09-00 z dnia 17-11-2010 o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Wartość dofinansowania: 331 012,20 złotych

Cel Projektu:

Głównym celem wdrażanego projektu jest wzrost konkurencyjności, zastosowanie nowej technologii komunikacyjnej, poprawa funkcjonalności spółki oraz jakości świadczenia. Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania klasy ERP pozwoli usprawnić zarządzanie na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie pozwoli na zoptymalizowanie procesu produkcyjnego i usługowego, poprzez zdecydowaną poprawę w sposobie, jakości i szybkości świadczenia usług.

Wszelkich informacji udziela Pan Dariusz Czepiel tel. +48 22 701 26 00